Comsel Newsroom


Press releases, articles and other content

Comsel System delivers energy metering equipment to E.ON project LES Simris - the first local energy system in Sweden

September 3, 2018 - Comsel System

View from the Simris village where the project is ongoing. An exciting project where E.ON has created Sweden’s first local energy system - Comsel System is a proud supplier of smart metering modules and service hub for energy metering in the LES Simris project. To create a more sustainable future, we need to utilize local, renewable energy sources and use...

Comsel System levererar energimätningsutrustning till E.ON:s projekt LES Simris- Sveriges första lokala energisystem

September 3, 2018 - Comsel System

Vy från byn Simris där projektet implementeras. Spännande pilotprojekt där en E.ON skapat Sveriges första lokala energisystem - Comsel System är stolt leverantör av smarta mätningsmoduler och servicehubtjänst för energimätning i projektet LES Simris. För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att...

Comsel System Oy toimittaa energianmittausjärjestelmän E.ON:in LES Simris-projektiin - Ruotsin ensimmäinen omavarainen paikallinen energiajärjestelmä

September 3, 2018 - Comsel System

Näkymä E.ON:in osittain omavaraisesta kylästä Simris. Uraa uurtava pilottiprojekti jossa osa kylästä tehdään sähköntuotantoa ajatellen itsevaraiseksi käyttämällä aurinkopaneeleja sekä tuulivoimaa tiettyinä ajankohtina. Comsel System toimittaa ylpeänä projektiin älykkäitä IoT-älymittausmoduuleja sekä Corona® IoT-palveluhubin energiamittareille E.ON:in projektiin LES Simris. Luodakseemme kestävän tulevaisuuden, meidän tulisi käyttää hyväksi paikallisia uusiutuvia energianlähteitä, sekä käyttää energiaa järkevämmin. Samanaikaisesti myös kiinnostus oman sähkön tuottamisesta lisääntyy, varsinkin kattoihin...

Tre Sverige och Comsel System i samarbete kring leverans av NB-IoT-lösning för smart energimätning

August 31, 2018 - Comsel System

Från vänster: Göran Brandt, Head of IoT/M2M, 3, Annika Söderberg, COO New Business, 3 och Kristian Heimonen, VD, Comsel System. Tre Sverige AB och Comsel System Ltd bland de första att använda LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) i samband med mätvärdesinsamling av energidata. Tre Sverige AB och Comsel System Ltd samarbetar i ett projekt med LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT)...

Comsel System Oy ja Tre Sverige AB yhteistyössä älykkään energiamittauksen NB-IoT-ratkaisun toimituksessa

August 31, 2018 - Comsel System

Vasemmalta: Göran Brandt, Head of IoT/M2M, 3, Annika Söderberg, COO New Business, 3 sekä Kristian Heimonen, toimitusjohtaja, Comsel System Oy. Comsel System ja ruotsalainen Tre Sverige ensimmäisten joukossa käyttämässä LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT)-teknologiaa älykkääseen energiamittaukseen. Ruotsalainen mobiiliverkko-operaattori Tre Sverige AB ja vaasalainen Comsel System Oy aloittavat yhteistyön energiatietojen mittaushankkeen parissa käyttäen LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT)-teknologiaa. Hanke toteutetaan asiakasprojektina...

Tre Sverige AB and Comsel System Ltd in cooperation on delivery of NB-IoT solution for Smart Energy Metering

August 31, 2018 - Comsel System

From left: Göran Brandt, Head of IoT/M2M, 3, Annika Söderberg, COO New Business, 3 and Kristian Heimonen, CEO, Comsel System. Tre Sverige AB and Comsel System Ltd among the first to use LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) for energy metering. Tre Sverige AB and Comsel System Ltd co-operate in a project with LTE NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) regarding energy data...

Smart charging

March 7, 2018 - Coastline

Comsel Smart Metering Technology enables smart EV charging easily and efficiently Electric cars are no longer a rare sight on European roads. This is the result of new energy and environmental guidelines moving vehicle development in this direction. However, a greater number of intelligent charging points will be needed in the future if electric vehicles are to be used effortlessly...

Smarta elmätare som sätter kunden i centrum

November 30, 2016 - Dagens Industri

Faksimil ur Dagens Industri - Energi, 30th of November, 2016. Företaget Comsel har under ett par decennier utvecklat allt mer sofistikerade mätinsamlingslösningar. Tidigare har elkunder inte fått ut särskilt mycket av sin elmätare som huvudsakligen levererat mätdata för fakturering åt nätbolaget och i bästa fall kunnat visa hur stor förbrukningen var under gårdagen. Idag är möjligheterna stora att istället låta...

Comsel System, pionjär inom smarta ellösningar

February 3, 2016 - Framtidens Energi

Faksimil ur Framtidens Energi, 3dje februari, 2016. Självklart är att alla nya smarta energimätare och IoT-produkter kommunicerar med IPv6 – men vad behövs utöver det? Comsel System levererar lösningar för morgondagens krav på energieffektivitet, tillgänglighet och uppkoppling med produkterna Corona, Zodiac och Neuron. Läs hela artikeln här: Framtidens Energi, 3rd of February, 2016