← Back

Comsel System ja Sinfra solmivat puitesopimuksen mittausjärjestelmistä

Puitesopimuksen allekirjoitustilaisuus. Comsel Systemin Kristian Heimonen alimmalla rivillä ensimmäinen oikealta.
Puitesopimuksen allekirjoitustilaisuus. Comsel Systemin Kristian Heimonen alimmalla rivillä ensimmäinen oikealta.

Comsel System Oy ja Sinfra, kansallinen yhteishankintayksikkö Ruotsissa sähkö-, vesi-, kaukolämpö- ja kaasualalla, on tehnyt puitesopimuksen mittausjärjestelmistä. Uudella puitesopimuksella Sinfran jäsenille tarjotaan joustavaa alustaa mittausarvojen hallintaan sekä sähkö-, kaukolämpö-, vesi-, ja kaukolämpömittarien luentajärjestelmää.

“Odotamme innolla yhteistyötä Comsel Systemin kanssa yhtenä mittausjärjestelmien toimittajistamme tämän sopimuskauden aikana”, sanoo Lars-Eric Larsson, Strateginen ostaja, Sinfra.

“Sinfra on meille tärkeä yhteistyökumppani. Meillä on usempi yhteinen asiakas energiamarkkinoilla ja puitesopimus tekee siihen kuuluvien tuotteiden ja palveluiden hankinnan Sinfran jäsenille helppoa ilman aikaavieviä hankintaprosesseja. Odotamme innolla mittausjärjestelmä Corona palveluhubin tarjoamista Sinfran jäsenille ja olemme iloisia siitä että voimme auttaa yhtiöitä tehostamaan sekä optimoimaan energiankäyttöä sekä -tietoa.”, sanoo Kristian Heimonen, TJ, Comsel System Ltd.

COMSEL CORONA PALVELUHUBI

Puitesopimuksella Sinfran jäsenillä on mahdollisuus käyttää Corona palveluhubia, skaalautuvaa mittausjärjestelmää joka on luotu tulevaisuuden energiankäyttöä ja markkinavaatimuksia ajatellen. Corona sisältää useamman liitännän sekä integroinnin eri järjestelmiin ja markkinoihin, lisäksi palveluhubi tukee useampaa standardisoitua kommunikointiprotokollaa sekä rajapintaa. Järjestelmällä on korkea tietoturvataso, kuten muilla Comsel tuotteilla sekä ratkaisuilla.

Uudella puitesopimuksella Sinfran jäsenille tarjotaan pääsy joustavaan mittausarvojen hallintaan sähkö-, kaukolämpö-, vesi- ja kaasumittareista. Järjestelmä antaa jäsenyrityksille erinomaiset mahdollisuudet skaalautuvasti rakentaa lisäpalveluita sekä hyödyntää data-analyysiä Business Intelligence -moduulin avulla.

LISÄTIEDOT SOPIMUKSESTA

Puitesopimus käsittää toimitukset mittausjärjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista sekä palveluista. Sopimus on voimaantulon jälkeen voimassa kaksi vuotta, 1+1 vuoden laajennusmahdollisuudella.

LISÄTIEDOT SINFRA

Sinfra on kansallinen yhteishankintayksikkö jonka pääsääntöinen tehtävä on luoda kestäviä hankintoja kaikille jäsenilleen. Sinfra edustaa jäseniään Ruotsissa jotka harjoittavat sähkö-, kaukolämpö-, vesi- ja kaasualan toimintaa. Jäsenten ei itse tarvitse suorittaa monimutkaisia hankintatoimia vaan he voivat tehdä tilauksia olemassaolevista puitesopimuksista.

Sinfralla on tällä hetkellä 222 jäsenyritystä ruotsissa. Lisätiedot Sinfrasta, katso: https://sinfra.se/suomi/

LISÄTIEDOT COMSEL SYSTEM

Comsel System Oy tarjoaa älykkään mittauksen ja energiatehokkuuden kokonaisratkaisuja sähkö-, kaukolämpö-, kaasu- sekä vesihuoltoyhtiöille. Comsel Systemin ratkaisut perustuvat skaalautuvaan, turvalliseen ja avoimeen arkkitehtuuriin, mahdollistaen asiakkaille jokaisen arvoketjun osan kilpailuttamisen. Tämä merkitsee että asiakkat voivat aina luottaa siihen, että heillä on pitkällä aikavälillä kustannustehokkain ja nykyaikaisin ratkaisu. Ratkaisut hyödyttävät kaikkia arvoketjun osapuolia ja tarjoavat asiakkaille täysin uudet mahdollisuudet saada oikeanlaista tietoa, automatisoida toimintoja, ja sillä tavoin lisätä energiatehokkuutta, säästää luonnonvaroja ja tuloksena myös säästää rahaa.

LISÄTIEDOT

Lars-Eric Larsson, Strateginen ostaja, Sinfra
Puh +46 8 525 099 47
lars-eric.larsson@sinfra.se

Kristian Heimonen, Toimitusjohtaja, Comsel System Ltd
Puh +358 50 383 0001
kristian.heimonen@comsel.fi

KATSO MYÖS

https://comsel.fi/hub.html